News
Publié le 13 janvier 2023

Mir sichen nei MataarbechterInnen

Job-Kannerduerf-Thumbnail

D‘Fondatioun Lëtzebuerger Kannerduerf stellt sech nei op a sicht fir d‘Weiderentwécklung
vun hire Servicer :

  • Ee Responsable Qualité (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : REQL202301)
  • Ee Responsable Formation Continue (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : REFO202301)
  • Een Assistant de direction (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : CDAD)
  • Ee Chargé de direction pédagogique (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : CD202301)
  • Ee Responsable de développement pédagogique (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : REPeda2211)
  • Ee Conseiller pédagogique (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : CP202301)
  • Een Délégué à la protection des droits des enfants et adolescents (m/w/d) : CDI – temps plein (Réf : PRO202301)

Weider Informatiounen iwwert déi ausgeschriwwe Posten fannt Dir op www.kannerduerf.lu/jobs