News
Publié le 09 Oktober 2023

Zesumme liewen, zesumme wuessen an der Gemeng Miersch

Zesummen-zu-Miersch-Visuel

D'Fërdere vun engem solidareschen Zesummeliewen an de Gemengen an deene mir present sinn, ass fir eis ee wichtege Pilier vun eisem Engagement fir d’Kanner an déi Jugendlech. Dozou gehéiert och een intensiven a reegelméissegen Echange mat de Responsabelen an de Leit aus der Gemeng. Déi lescht Deeg hate mir d'Geleeënheet op verschiddenen flotten Eventer an der Gemeng Miersch mat de Leit a Kontakt ze kommen an eis auszetauschen!

E grousse Merci fir d’Invitatioun, an déi flott an interessant Gespréicher an Diskussiounen.